Termeni și condiții

Definiții

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.momandluna.com.com implica acceptarea Conditiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a Termenilor si Conditiilor.

www.momandluna.com este detinut de catre ORGANICO ISTRATE S.R.L, denumita in cele ce urmeaza “detinatorul” site-ului.

www.momandluna.com este administrat de Roxana Larisa Istrate.

Datele de inregistrare ale detinatorlui sunt urmatoarele:

Sediul social: Str. Argentina, nr. 25, parter, sector 1, Bucuresti, Romania

CUI: 44139427

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/7125/2021.

Ne rezervam dreptul de a efectua modificari ale acestor Termeni si Conditii precum si orice modificari site-ului www.momandluna.com fara o notificare prealabila. Accesand pagina Termeni si Conditii, puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

www.momandluna.com prezinta serviciile oferite si activitatea derulata de catre detinator. Prin intermediul site-ului se asigura posibilitatea de aboanre in vederea primirii de infromari periodice (newsletter), vanzarea unor servicii si/sau bunuri, precum si servicii de insciere a participantilor la diverse evenimente organizate, servicii supuse acestor termini, in cazul in care nu vor fi stipulate conditii speciale pentru fiecare caz in parte.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Utilizator: orice persoana care acceseaza site-ul sau care se va putea inregistra la un moment pe site, fiind interesata de serviciile detinatorlui site-ului, se aboneaza in vederea primirii de informari periodice (newsletters) sau se inscrie ca participant la evenimente organizate si care se obliga implicit sa respecte precentul set de reguli, fiind raspunzator pentru actiunele sale pe site; persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Bunuri : orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Deținător Utilizatorului.

Serviciu: furnizarea catre utilizator a acceslui la paltforma prin intermediul careia se poate abona in vederea primirii de informari periodice, se poate inscrie ca participant la eveneimente organizate de catre companie. Totodata, “servicii” insemna orice servicii care sunt oferite Utilizatorului in vederea achizitionarii, contra cost, prin intermediul site-ului www.momandluna.com

Comandă : un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între detinator și utlizator, prin care detinatorul este de acord să livreze Bunurile si Serviciile și Utilizatorul este de acord să primească aceste Bunuri si Servicii și să facă plată acestora.

Contract: o Comandă confirmată de către detinator.

Newsletter: Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra ultimelor articole de pe blogul www.momandluna.com, produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea detinatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Drepturi de Proprietate Intelectuală : toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Bunuri

Prin intermediul site-ului www.momandluna.com se pot achiziționa materiale digitale în format PDF realizate de către deținător.Prin efectuare plății și lansarea operațiunilor de vizualizare și descărcare utlizatorul își exprimă acceptul pierderii dreptului de a se retrage din contract. Produsele digitale se pot descărca prin intermediul unui link unic, creat la momentul achiziției fie din browser imediat după efectuarea plății, fie din mail-ul primit de la deținător sau din contul personal de pe site.

Acest link expiră după 3 descărcări și/sau la 48 de ore din momentul efectuării comenzii. Link-ul poate fi reactivat la nevoie, însa bunurile achiziționate nu se pot trimite sub altă formă utilizatorului. Acest lucru previne pirateria pe termen lung. Deținătorul nu își asumă responsabilitatea problemelor tehnice pe care utilizatorul le poate întâmpina pe dispozitivul de pe care inițiază descărcarea.

Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Tote bunurile sunt protejate cu drepturi de autor. Odată achiziționate, este interzisă înstrăinarea către alte persoane, precum și distribuirea lor. Copierea conținutului este, de asemenea, interzisă.

Servicii

Tipurile de servicii oferite on-line/ off-line, disponibile achiziționării prin plata cu cardul sau prin transfer bancar:

 • Consiliere

 • Cursuri pentru părinți

 • Webinarii

Ca o regulă generală, informațiile pe care le împărtășești în cadrul ședințelor de consiliere se vor mentine confidențiale, excepție făcând situațiile în care există acordul utlizatorului scris pentru a divulga anumite informații; cu toate acestea, există, totuși, excepții importante de la această regulă – în unele situații, este cerut prin lege sau prin codul etic ca anumite informații să fie dezvăluite, indiferent dacă exista, sau nu, acordul scris ( cănd există semne de abuz fizic sau emoțional , de exemplu).

Modalitatea de comandă a serviciilor

Utilizatorul poate efectua comenzi prin intermediul site-ului www.momandluna.com prin selectarea și adăugarea bunurilor sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături.

Adăugarea unui serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu duce la înregistrarea unei comenzi.

Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către Utilizator a prețului serviciilor din comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe site-ul www.momandluna.com.

Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. Prin plasarea unei comenzi Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

Prin finalizarea comenzii, Utilizatorul consimte că www.momandluna.com poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea Utilizatorului.

Serviciile sau bunurile achiziționate prin intermediul www.momandluna.com nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale. Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a materialelor accesate, pentru a fi folosite în afara scopului pentru care serviciul a fost prestat, fără acordul scris prealabil al www.momandluna.com

www.momandluna.com poate anula comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a www.momandluna.com față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 • neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;

 • invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de www.momandluna.com, în cazul plății online;

 • datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării site-ului www.momandluna.com sunt incomplete sau incorecte;

 • www.momandluna.com consideră în mod rezonabil că prin accesarea site-ului şi plasarea comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii www.momandluna.com;

 • oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.momandluna.com, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care detinatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de facturare) și condițiile sale specifice.

Termeni și condiții

Daca Deținătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Deținător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Deținătorului către Utilizator, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Deținătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii.

Facturare și plăți

Preturile prezentate sunt finale.

Pretul de achizitie prezentat pe factura va fi acelasi cu cel prezentat pe site la momentul achizitiei

Plata produselor se efectuează prin card credit/debit la plasarea comenzii online, prin intermediul procesatorului de plăți Stripe.

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină.

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Stripe.

Atunci când plățile sunt efectuate prin Stripe, toată captarea informațiilor despre cardul de credit sau debit al Utilizatorului este efectuată pe platforma menționată și pe serverele procesoarelor Stripe, în conformitate cu propriile standarde de securitate. Atunci când folosește Site-ul, Utilizatorul ia la cunoștință și acceptă fără rezerve Termenii și Condițiile, precum și Notificarea de confidențialitate a Stripe, lăsând compania liberă de orice responsabilitate și revendicare pentru manipularea informațiilor sale.

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

Imediat după efectuarea plății, utilizatorul va primi în mod automat două e-mail-uri, unul care conține confirmarea plății și factura fiscală și altul care conține link-ul de descărcare.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Deținător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea www.momandluna.com și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a www.momandluna.com, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicar

Utilizatorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de www.momandluna.com, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.momandluna.com asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al www.momandluna.com.

Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg continutul site-ului si elementele de grafica, inclusiv dar fara a se limita la acestea, respectiv tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare – cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) apartin www.momandluna.com.

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al www.momandluna.com. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:

 • (i) este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informatiilor preluate, cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: nume site – link catre continutul site-ului).

 • (ii) sunt permise link-urile catre site-ul www.momandluna.com, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informatii furnizate prin amabilitatea www.momandluna.com – link catre continutul site-ului)

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si toate drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu site-ul www.momandluna.com.

www.momandluna.com isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa mail roxana@momandluna.com cu specificatia „In atentia agenției”.

Orice persoana care transmite sau publica in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea www.momandluna.com, ci numai raspunderea persoanelor respective.

www.momandluna.com poate derula in orice moment campanii publicitare si/sau promotii in orice sectiune din site, fara ca aceasta operatiune sa necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spatiile si dimensiunea campaniilor publicitare si promotiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului si pot fi schimbate oricand fara a necesita anuntarea prealabila.

www.momandluna.com nu isi asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promotiile organizate in site, altele decat cele organizate strict pe site.

Abonarea Utilizatorilor la newslwettere si alerte

Cu ocazia inscririi la Newsletter, utilizatorul va primi email-uri periodice.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra ultimelor articole de pe www.momandluna.com, produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Utilizatorul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin butonul de dezabonare de la newsletter (inclus in fiecare newsletter) sau prin trimiterea unui email la adresa roxana@momanluna.com.

Politica de cookie-uri

Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informaţii trimise navigatorului tău şi memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fişier cookie trimite informaţii înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.

Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computerul tău până când le ştergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastra navigatorului tău. Cookie-urile pot fi ale părţii-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părţi terţe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.

Cum utilizeaza www.momandluna.com cookie-urile?

Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:

Cookie-uri strict necesare:Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru ca tu să poţi naviga pe site şi să foloseşti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-urile noastre nu vor funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Cookie-uri pentru performanţă:Aceste cookie-uri colectează informaţii despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care identifică vizitatori individuali. Toate informaţiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

 • realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre

 • măsura impactul campaniilor noastre publicitare.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părţii-gazdă sau ale unor părţi terţe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informaţii anonime despre paginile vizitate şi reclamele vizualizate.

Cookie-uri pentru funcţionalitate: Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informaţiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

 • memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu

 • îmbunătăţi experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferinţele tale.

Cookie-uri pentru publicitate: Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terţe părţi, cum ar fi companiile de publicitate şi agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terţe părţi.

Cookie-uri pentru sociale: aceste cookies sunt folosite de retelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) si permit distribuirea continutului de pe www.momandluna.com pe respectivele retele. www.momandluna.com nu controleaza aceste cookies, deci, pentru mai multe informatii despre cum functioneaza, te rugam sa verifici paginile retelelor de socializare.

Cum să administrezi & ştergi cookie-uri

Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând setările navigatorului tău de web. Utilizarea www.momandluna.com fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimţământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.

In cele ce urmeaza gasiti clasificarea si descrierea unor Cookie-uri folosite pe acest website:

First Party Cookies:

Nume: Google Analytics

Scop: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul nostru. Noi folosim informatiile pentru a compila rapoarte si pentru a ne ajuta sa imbunatatim site-ul. Cookie-urile colecteaza informatii intr-o forma anonima, inclusiv numarul de vizitatori ai site-ului si paginile vizitate.

Comentarii: Google va folosi aceste informatii pentru a evalua utilizarea de catre dvs. a site-ului, elaborarea rapoartelor privind activitatea de pe site pentru operatorii site-ului si furnizarea de alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului. Google poate transfera aceste informatii catre terte parti in cazul in care este necesar sa faca acest lucru prin lege, sau in cazul in care aceste terte parti proceseaza informatiile in numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu orice alte date detinute de Google. Puteti refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare de pe browser-ul dvs., va rugam sa retineti faptul ca daca faceti acest lucru este posibil sa nu puteti utiliza functionalitatea deplina a acestui site. Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu prelucrarea de date despre dvs de Google in modul si in scopurile mentionate mai sus. Puteti afla mai multe despre cookie-uri Google, vizitând Politica de confidentialitate Google.

MODIFICARILE SITE-ULUI

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere.

Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:

 • serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;

 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

 • erorile de program vor fi corectate.

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.momandluna.com acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului www.momandluna.comnu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competent.

Deținătorul site-ului www.momandluna.com nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.momandluna.com . În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.